vineri, 1 martie 2013

Fagaduiala stapanului timpului


 Stăpânului TimpuluiFăgăduiala

CAPITOLUL LXXI-

1 Sufletul meu a fost răpit şi înălţat la cer. Acolo i-am văzut pe sfinţii copii ai lui Dumnezeu umblând pe flăcări. Ei purtau tunici imaculate şi faţa lor strălucea precum cristalul.
2 Am zărit de asemenea două râuri de foc a căror lumină avea strălucirea cuarţului.
3 Arhanghelul Mihail m-a luat de mâna dreaptă, m-a înălţat şi m-a iniţiat în misterele compasiunii şi ale dreptăţii.
4 El mi-a arătat de asemenea toate hambarele stelelor, ale corpurilor cereşti, precum şi locurile de unde apăreau ele în prezenţa sfinţilor.
5 Duhul meu a fost răpit din nou şi m-am pomenit în mijlocul cerului. Acolo am văzut un fel de casă făcută din cristale amestecate cu limbi de foc.
6 Duhul meu a văzut şi un brâu de foc care înconjura casa; şi pe cele patru laturi ale sale erau râuri de foc viu.
7 Mai aproape stăteau Serafimii, Heruvimii şi Tronurile, care veghează neîncetat şi păzesc tronul lui Dumnezeu.
8 Erau acolo nenumăraţi Îngeri, mii şi mii, care înconjurau acea casă. Mihail, Rafael, Gabriel şi Phanuel erau acolo, însoţiţi de alţi Îngeri.
9 I-am văzut ieşind împreună cu miriade şi miriade de Îngeri.
10 În fruntea lor se afla Stăpânul Timpului. Părul lui era alb curat ca lâna, la fel ca şi veşmintele Sale, cu neputinţă de descris.
11 Am căzut în genunchi, tot corpul meu s-a prăbuşit şi am început a striga şi a-L binecuvânta din străfundul inimii mele.
12 Stăpânul Timpului a aflat bucurie în aceste binecuvântări şi s-a apropiat de mine împreună cu Mihail, Rafael, Gabriel, Phanuel şi cu mii de alţi Îngeri.
13 [Verset pierdut în care este prezentat Fiul Omului care Îl însoţea pe Stăpânul Timpului. Enoh îl întreabă pe unul dintre îngeri cine este Fiul Omului.]
14 şi îngerul a venit către mine, m-a salutat şi mi-a spus: „Acesta este Fiul Omului care a fost zămislit în spiritul respectului pentru legile [divine]. Stăpânul Timpului nu Îl va părăsi.”
15 şi a adăugat: „Dumnezeu va chema pacea asupra Lui, pacea pentru viitor, căci de acolo provine ea de la facerea lumii; astfel, ea va fi asupra Sa de-a pururi. Ea va veni cu El pe toate cărările pe care va umbla, şi niciodată El nu va ieşi de pe calea cea dreaptă.
16 Toate acestea vor prinde viaţă în El şi nu Îl vor părăsi niciodată.
16 Multe zile vor trece în tovărăşia acestui Fiu al Omului. Pacea şi calea cea dreapta vor fi comoara celor drepţi, în numele lui Dumnezeu şi pentru toată veşnicia.”
Sursa:angelinspir.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu